Rau Cải mầm Lớn TT – 36

8.000 7.000

Hạt giống đậu đũa – giống thích hợp với mọi vùng khí hậu.

còn 49 hàng

0911 555 800