Hạt giống Ớt chỉ thiên lai F1 TT-16

10.000 9.000

Hạt giống Ớt chỉ thiên lai F1 TT-16

còn 48 hàng

0911 555 800