Hạt giống Khổ qua tây TT-70

10.000 9.000

Hạt giống Khổ qua tây TT-70

còn 50 hàng

0911 555 800