Hạt giống Bí đao lai F1 MV-616

18.000

Hạt giống bầu trắng F1 TT-03

còn 95 hàng

0911 555 800