Hạt giống bầu trắng F1 TT-03

10.000 9.000

Hạt giống bầu trắng F1 TT-03

còn 100 hàng

0911 555 800