Hạt giống bắp cải xanh F1 TT-69

8.000 7.000

Hạt giống bắp cải TT-69

còn 48 hàng

0911 555 800